Bilder: Konstertfoton

Bilderna på den här sidan har vi tagit själva - använd dem ej utan tillstånd.

Borås (Stora Torget) - August 10, 2006Göteborg (Nordstan) - December 17, 2006Den här sidan består av frames. Om sidan inte visas korrekt klicka här.